Jakie są systemy chowu drobiu?

Jakie są systemy chowu drobiu?

Chów drobiu można prowadzić za pomocą kilku rozwiązań technologicznych i każde z nich oferuje hodowcy odmienne zalety. Jakie spotykamy systemu chowu drobiu? Czym się charakteryzują? Odpowiadamy po krótce na te pytania. Zapraszamy do lektury artykułu!

Jaja i ptaki przeznaczone do konsumpcji produkuje się zarówno w niewielkich, przydomowych kurnikach, jak i na skalę przemysłową. Do wielkości hodowli drobiu dostosowuje się warunki, w jakich ptactwo bytuje, niesie się i rozmnaża. Ze względu na wielkość stad drobiu, zakres zapewnionych im warunków, a także poniesiony wkład rozróżnimy chów ekstensywny, półintensywny i intensywny.

  • Chów ekstensywny obejmie przydomowe stada i produkcję skierowaną na zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstwa. Hodowane ptaki często żyją wespół z innymi zwierzętami gospodarskimi, w zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach, a karmione są paszami, których skład jest dostępny na terenie gospodarstwa, odpadami kuchennymi itp.
  • Chów półintensywny jest metodą chowu drobiu, w której można hodować stada liczące nawet kilkaset osobników. Bytują one w wyspecjalizowanych już pomieszczeniach do hodowli, ale korzystają z wybiegów. Żywienie odbywa się przy pomocy karm i pasz przemysłowych, dobranych do potrzeb gatunku i celu hodowli. System jest bardziej produktywny od ekstensywnego.
  • Chów intensywny jest dostosowany do potrzeb wytwórczych przemysłu drobiarskiego. W specjalistycznie dostosowanych, zautomatyzowanych pomieszczeniach hoduje się jeden gatunek ptaków. Reguluje się mu podawanie paszy, wody, temperaturę i dostęp do światła. Metoda ta jest wysokowydajna w produkcji mięsa i jaj.

Chów drobiu – charakterystyka systemów

Na terenie naszego kontynentu dominuje chów klatkowy drobiu, choć wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej rośnie też produkcja w systemie bezklatkowym, na przykład ściółkowym. W chowie przemysłowym systemu klatkowego wykorzystuje się metody płaskiego, schodkowego, taśmowego i zwartego rozstawu klatek, do których dostosowane są konstrukcja budynku, sposób usuwania odchodów, wentylacji budynku itd. Całość lub część procesów obsługi ptaków może być zautomatyzowana. Sposób odprowadzania odchodów może być następujący – do magazynu pod klatkami, z głębokim dołem pod spodem, z magazynem zewnętrznym i odprowadzeniem odchodów taśmociągiem oraz klatki podwieszane.

Poza chowem typu klatkowego drób hoduje się również w systemie grzędowym, gdzie ptaki mają wysoki poziom zaspokojenia potrzeb oraz więcej swobody: budynek jest ogrzewany, ma własną wentylację mechaniczną, oświetlenie sztuczne i naturalne, do tego pomieszczenie ma wydzielone strefy aktywności – karmienia i pojenia (automatyczne wydzielanie), niesienie się, wypoczynku czy snu.

System ściółkowy charakteryzuje się również swobodą ptaków: drób ma dogodny dostęp do wody i pożywienia, ale nie może opuszczać pomieszczenia, które zwykle pozostaje zamknięte. Podłoga może być w całości lub w części pokryta ściółką, co niesie za sobą ryzyko zarażania się zwierząt od siebie poprzez kontakt z odchodami i pasożytami; metoda ta zapewni łatwość czyszczenia i dezynfekcji podłóg oraz budynku. Wariacjami na temat tego systemu będą chów drobiu na siatce oraz system na ruszcie – tu jednak ptactwo nie ma kontaktu z własnymi odchodami. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję