Jak założyć cmentarz dla zwierząt?

Jak założyć cmentarz dla zwierząt?

Miłość do domowych stworzeń nakazuje nam pozostać z nimi blisko nawet wtedy, gdy już wydadzą ostatnie tchnienie. Dlatego wiele osób decyduje się na godne pogrzebanie pupila na cmentarzu zwierzęcym. Jakie są zasady zakładania takiego miejsca pochówku? Gdzie się udać, jakie wymogi trzeba spełnić? Przeczytajcie nasz artykuł!

Cmentarz dla zwierząt, czyli co dokładnie?

W nomenklaturze prawnej cmentarz dla zwierząt nosi nazwę grzebowiska. Jest to miejsce, gdzie grzebie się zwierzęta towarzyszące, czyli domowe: psy, koty, króliki, gryzonie, gady, ptaki itp. Grzebanie ich poza wyznaczonym terenem jest niedopuszczalne. Na grzebowisku nie znajdziemy natomiast miejsc pochówku zwierząt gospodarskich (ewentualnie konie, ale skremowane); te, ze względu na duże gabaryty przeznaczone są do utylizacji. Regulacja prawna dotycząca organizacji grzebowisk dla zwierząt to Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875).

Zakładanie grzebowiska dla zwierząt

Na początek trzeba udać się do urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przyszłego grzebowiska dla zwierząt i złożyć właściwy wniosek (można również elektronicznie lub listownie). Wymagania dla ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia przedsiębiorcy różnią się w zależności od gminy – reguluje to stosowna uchwała lokalnej Rady gminy. Wniosek powinien być złożony jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Do złożenia wniosku o prowadzenie grzebowiska dla zwierząt niezbędne będą następujące dokumenty:

  • wniosek o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,
  • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami będącymi źródłem finansowania państwa,
  • oświadczeniu o uiszczaniu na bieżąco składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych,
  • niezbędne dokumenty do prowadzenia grzebowiska, a wskazane przez stosowną uchwałę Rady gminy,
  • zaświadczenia dotyczące niezalegania ze składkami ZUS oraz z podatkami (lub stan zaległości),
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Postępowanie administracyjne – organizacja grzebowiska

Po złożeniu stosownej dokumentacji o prowadzenie cmentarza dla zwierząt rozpoczyna się postępowanie administracyjne, mające na celu weryfikację formalną i merytoryczną wniosku. Najpierw sprawdzone zostaną dokumenty pod kątem zgodności wymaganych i podanych przez przedsiębiorcę danych. Jeżeli coś się nie zgadza, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia informacji. Organ wydający decyzję może sprawdzić, czy przedsiębiorca spełnia warunki do prowadzenia grzebowiska, które poświadczył we wniosku. Wniosek wydawany jest na okres do 10 lat. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję